proVOCAting innovaTION – autentikus hivatás, aktív polgári szerepvállalás és a vállalkozókészség ötvözése az ifjúsági képzésekben


Egy napon végre ráébredtél,
mit kell tenned, és nekifogtál…”

(Mary Oliver: Az utazás)

 

Életünk során újra és újra útkereszteződéshez érkezünk, és feltesszük a kérdést: melyik ösvényt válasszuk? Mi segíthet a választásban, melyik úton járva élhetünk egy számunkra és közösségünk – a szűkebb és tágabb, emberi és nem emberi környezetünk, a társadalom és a bolygónk – számára is értelmes, autentikus életet? S ha netán már megtaláltuk e kérdésre a választ, merünk-e letérni a kitaposott útról, merünk-e búcsút mondani szokásainknak és a biztonság érzésének?

Miközben fiatal felnőttek ezrei küzdenek és érzik magukat egyedül ezekkel a kérdésekkel, nem tudva kik ők, mit szeretnének kezdeni az életükkel és hogyan élhetnének értelmes, önmaguk szűk érdekeit meghaladó és mélyebb szinten is kielégítő életet, a minden területen mutatkozó környezeti és társadalmi kihívások megoldásához éppen az ő fellépésükre, kreativitásukra és összefogásukra volna szükség. Épp ezért itt az idő, hogy e területeket – a hivatáskeresést, a személyes életút megtalálását és a környezeti, társadalmi, gazdasági és kulturális problémákra való válaszadást – összehozzuk, és összefüggéseikben lássuk, kezeljük.

A The heART of Change képzés alapját az a felismerés képezi, hogy függetlenül attól, melyik ösvényt választjuk, önmagunk kiteljesítése és a hozzájárulás egy igazságosabb, befogadóbb és fenntarthatóbb világ létrehozásához nem elkülönült, egymással szembeálló dolgok, hanem szorosan összefüggő, egymást erősítő területek. A mindannyiunkban rejlő egyedi képességek, tehetségünk, álmaink és vágyaink pedig iránymutatóul szolgálhatnak valódi céljaink és hivatásunk megleléséhez.

A The heART of Change képzés egy utazás, mely során a személyes fejlődés és belső folyamatok szorosan összekapcsolódnak a külső elkötelezettséggel, aktív cselekvéssel. Együtt indulunk egy felfedezőútra, hogy belső és külső tájakat bebarandolva megleljük valódi hivatásunkat, és ráeszméljünk, hogy ennek követése által hogyan szolgálhatjuk nemcsak önmagunkat, hanem világunkat is.


The project is realized with the support of the Erasmus+ Programme.
This publication does not reflect the viewpoint of the Erasmus+ Programme and the European Commission.

Bild